Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website kan geen enkel recht worden ontleend aan enige gegevens en/of informatie die zijn gepubliceerd op deze website. Gebruikt beeldmateriaal dient enkel om een indruk te geven van de te realiseren woningen. Op de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan De Koning Wessels Vastgoed. Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

Financiële regelingen
Genoemde bedragen betreffen netto hypotheeklasten per maand en zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Rentewijzigingen zijn voorbehouden.